Strona główna Breeding - heirdom
Odwiedziło nas1414212
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval
English (United Kingdom)Polish (Poland)

  

Google Translate

Hodowla - dziedziczenie
There are no translations available.

Oczywiście nie jestem ekspertem w zakresie hodowli i dziedziczenia, zatem pozwolę sobie przytoczyć wypowiedzi fachowców z tego zakresu dotyczące rzeczy, które nas Niufkarzy interesują.

 

DZIEDZICZENIE

Na potomstwo wpływają w jednakowym stopniu założenia genetyczne obojga rodziców, zatem nieprawdą jest twierdzenie ( jak często słyszy się wśród hodowców), że nieudane szczenięta to "wina" ojca.


DYSPLAZJA

Dysplazja biodrowa - wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego jest wadą dziedziczną polegającą na niedorozwoju panewki miednicy, jej wiązadła i głowy kości udowej. Ostateczne rozpoznanie Rtg najlepiej przeprowadzić między 18 a 30 miesiącem życia.


Nowofundland należy do ras psów o zwiększonym ryzyku wystąpienia dysplazji biodrowej.

 

Orzeczenie o dysplazji może wydać tylko kilku/kilkunastu lekarzy weterynarii w Polsce.

Prowadzone w Polsce badania od roku 1991 nie spowodowały istotnej poprawy u nowofundlandów co jednak nie oznacza, że można łączyć ze sobą osobniki z dysplazją, gdyż to mogłoby doprowadzić do zwiększenia populacji osobników chorych.


O dysplazji z działu weterynaria - Klub Nowofundlanda

z wywiadu z prof. Siembieda

Red. Niektóre kluby ras dopuszczają do hodowli osobniki z nieznaczną dysplazją. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

J.S. Uważam, że wszystkie kluby ras powinny eliminować z hodowli osobniki u których stwierdzono dysplazję i nie można już robić żadnych wyjątków.

Uważam również, że każdy kupujący szczeniaka, myślący o hodowli, woli mieć go od rodziców wolnych od dysplazji niż po rodzicach dysplastycznych.

 

fragment wykładu prof. Kopra:
"...Na podstawie badań Szwedzi ustalili prawdopodobieństwo wystąpienia dysplazji u szczeniąt z różnych kojarzeń:
* oboje rodzice wolni od dysplazji 24-37.5 %
* jeden rodzic z dysplazją 44.7 - 50 %

* oboje rodzice z dysplazją 84.1 do nawet 93 % !!
ALE ! Jeżeli wszyscy dziadkowie są wolni od dysplazji, to prawdopodobieństwo spada do nawet 8.7 % !! ..."

Tak więc podstawa to rodowód i pełna informacja o badaniach nie tylko rodziców ale i dziadków.”

Pan  prof. Kopr podaje międzynarodowe zasady zwalczania dysplazji u psów:

  1.  
  2. 1. Kojarzyć psy o normalnych stawach biodrowych;
  3. 2. Psy normalne winny pochodzić od normalnych rodziców i dziadków;
  4. 3. Normalni rodzice powinni dawać 75% zdrowego potomstwa;
  5. 4. Do kojarzenia należy wybierać partnerów z najwyższym % urodzonego normalnego potomstwa ( co najmniej 75%);
  6. 5. Do rozrodu należy wybierać suki o doskonale ukształtowanych stawach biodrowych - lepszych niż u rodziców


Dysplazja łokciowa – zwyrodnienie stawu łokciowego, jest chorobą dziedziczną występującą u młodych psów dużych oraz olbrzymich, jest ona przyczyną kulawizny przedniej kończyny.

Klub nowofundlanda zaleca wykonywanie badań na dysplazję łokciową, ale nie jest to wymagane do kwalifikacji hodowlanej.

Więcej informacji na stronie Klubu Nowofundlanda: http://www.nowofundland-klub.pl/weterynaria.html


CYSTYNURIA

Cystynuria - choroba metaboliczna charakteryzująca się wydalaniem zwiększonej ilości cystyny w moczu (kamica nerkowa).

Dziedziczenie cystynurii jest prostym dziedziczeniem w związku z tym, w hodowli mogą być używane osobniki genetycznie wolne oraz nosiciele cystynurii. Przy kojarzeniach nosiciela, drugi z osobników tworzących parę rodzicielską, musi być genetycznie wolny od tego schorzenia.

Osobniki heterozygotyczne (Cc) posiadające dominujący gen C i recesywny gen c są zdrowe, ale są nosicielami cystynurii.

Zatem trzeba pamiętać, że przy połączeniu nosiciela ze zdrowym osobnikiem nie będzie żadnych chorych psów, ale warunkiem jest to, iż należy  badać psy w kierunku tego schorzenia.

Na zebraniu Klubu Nowofundlanda w 2010r. Prezes Klubu Pani Anna Nalazek podkreśliła, iż lepiej kryć psem z genem recesywnym niż psem nieprzebadanym!!!

Więcej informacji na stronie Klubu Nowofundlanda: http://www.nowofundland-klub.pl/cystynuria.html


RODZAJE CECH

Z punktu widzenia metod doskonalenia zwierząt można wyróżnić trzy podstawowe grupy cech.

Pierwszą z nich tworzą cechy o prostym dziedziczeniu, które są zwykle uwarunkowane przez kilka genów. Do tej grupy należą tzw. cechy jakościowe związane z umaszczeniem itp. Cechą charakterystyczną tych cech jest słaba podatność na wpływy środowiskowe.

Drugą grupę stanowią cechy ilościowe inaczej poligeniczne , uwarunkowane przez wiele genów, na co wskazuje ich nazwa. Wiedza na temat genów warunkujących te cechy jest ograniczona, chociaż w ostatnich latach zarysował się wyraźny postęp w tej dziedzinie. Typowymi przykładami tego typu cech są wszelkiego rodzaju wzrosty, masy, przyrosty, obwody, powierzchnie czy to części czy to całego ciała zwierząt oraz wszelkiego rodzaju wydajności wyrażane przy pomocy takich miar jak m, m2, m3, kg.

Ostatnią grupę cech tworzą cechy progowe . Ich zmienność genetyczna jest  ciągła a fenotypowa ma charakter cech jakościowych, bardzo często zerojedynkowy. Przykładem takich cech jest odporność na choroby - cecha objawiająca się przeżyciem lub śmiercią, bez stanów pośrednich, wielkość miotu itp.

POKRÓJ

Pokrój to całokształt cech morfologicznych zwierzęcia, czyli jego wygląd zewnętrzny, zwany eksterierem.

Są to cechy takie jak: wysokość w kłębie, długość tułowia, długość szyi, obwód klatki piersiowej, mocna lub słaba kość itp. Wygląd zewnętrzny ma podstawowe znaczenie w hodowli, gdyż  to on oceniany jest na wystawach. Wyniki takich ocen bardzo znacząco wpływają na użytkowanie zwierząt do rozrodu. Spośród wszystkich cech eksterieru psów tylko nieliczne (np. barwa sierści, skóry, czy oczu) dziedziczą się stosunkowo prosto. Większość cech pokroju kształtowana jest przez duża ilość genów o małej ekspresji, na dodatek cechy te u różnych ras psów mogą dziedziczyć się zupełnie inaczej.

Wybierając psa czy sukę do hodowli, starajmy się patrzeć na ogół sylwetki, w tym proporcje ciała. Poprawna budowa jest sprawą odpowiednich proporcji i kątowania. Szata w dużym stopniu poprawia wizerunek, lecz w dalszym ciągu pozostaje najważniejsze to, co pozostaje pod nią: piękny łuk szyi, dobre ułożenie łopatki, prawidłowe kątowanie, silny grzbiet i prawidłowy zad, odpowiednia długość tułowia. Cechy te, jakże ważne w hodowli, są bardzo trudne do zmiany, często poprawa budowy możliwa jest dopiero po kilku pokoleniach. Najtrudniej jest wyeliminować wady postawy czy poprawić kątowanie i kość (czasem problemy znikają dopiero po 6-8 pokoleniach).

A przecież harmonia budowy i elegancja ruchu to podstawa dobrej hodowli. Zatem należy pamiętać, ze nie wolno  łączyć psa i suki, u których występuje ta sama wada np.: zbyt krótki ogon, tendencje do łękowatości, spionowany tył, zbyt słaby kościec itp.

BEHAWIOR

Behawior to zachowanie się zwierząt. Każda z form zachowania się jest wyznaczana genotypem zwierzęcia oraz czynnikami środowiska zewnętrznego. Są to cechy ilościowe.

W latach dwudziestych przeprowadzono jedne z pierwszych eksperymentów na psach. Celem badań była obserwacja zachowania się zwierząt. Krzyżowano rasy psów o bardzo różnych cechach, aby zobaczyć jak dziedziczą się zachowania czystych ras w porównaniu do ich mieszańców. Zaobserwowano, ze uzyskane potomstwo cechował bardzo zróżnicowany typ zachowań. Nie wystąpił podział na grupy zachowań: podobny do matki, podobny do ojca, oraz pośredni.

Wniosek: na każda cechę zachowania zwierząt ma wpływ duża ilość genów, a także środowisko.

Rozróżniono dwa typy zachowań:

- zachowania powodowane odruchami bezwarunkowymi (połykanie, aktywność płciowa, kopulacja,

wydalanie, karmienie młodych); wyznaczane strukturą genetyczna osobnika, przekazywane na potomstwo

- zachowanie wynikające z odruchów warunkowych, nabyte wskutek doświadczeń, przyzwyczajeń, obserwacji innych psów ze stada, czy treningu; nie przekazywane potomstwu.

Agresja i lękliwość to ważne cechy, dziedziczone w znacznym stopniu. Geny warunkujące cechy charakteru szczenięta dziedziczą zarówno po ojcu, jak i po matce (po 50 %), ale już od pierwszych chwil swego istnienia są pod wpływem zachowań matki. Dlatego charakter szczeniąt w ogromnej mierze zależy właśnie od niej. Nadpobudliwe, nerwowe i lękliwe suki już w czasie ciąży przekazują swe zachowanie szczeniętom. Do 8 tygodnia życia to matka ma największy wpływ na kształtowanie się właściwych zachowań u szczeniąt. Dlatego idealna suka - przyszła matka, ma zrównoważony temperament i dużą inteligencję. Łatwo nawiązuje kontakt z człowiekiem, chętnie się uczy.

WZROST I ROZWÓJ

Wzrost i rozwój to cechy uwarunkowane genetycznie, także w dużej mierze uzależnione od czynników zewnętrznych (korzystne lub niekorzystne warunki klimatyczne i żywieniowe). Wzrost to jedna z cech, która najbardziej zmienia się pod wpływem środowiska m.in. idealny wzrostowo pies/suka np. w złych warunkach mógłby być dużo mniejszy. I odwrotnie: za mały pies może byłby niemal idealnego wzrostu, gdyby np. trafił na lepsze warunki żywieniowe.

SZATA

Rodzaj włosów można rozpatrywać w kilku aspektach, takich jak: ich długość, występowanie fal lub loków, szorstkość, gęstość (liczba włosów na jednostkę powierzchni skóry) i brak lub obecność rdzenia we włosach.

Jest rzeczą oczywistą, że rodzaj szaty, jej długość, gęstość i inne cechy charakterystyczne są uwarunkowane genetycznie, choć warunki środowiskowe, a przede wszystkim żywienie i pielęgnacja, mają wpływ na ostateczny wygląd i jakość włosów. Niestety, sposób dziedziczenia okrywy włosowej nie został jeszcze w pełni zbadany. Utrudnieniem może być odmienny rodzaj dziedziczenia różnych typów szaty u poszczególnych ras. Generalnie można stwierdzić, że szata krótka jest dominująca w stosunku do długiej, a gładka do szorstkiej.

 

 

Źródła:

Klub Nowofundlanda:   http://www.nowofundland-klub.pl/weterynaria.html

Portal Weterynarz: http://www.weterynarz.com.pl/portal/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=120

Portal Psy Info:  http://www.psy.info.pl/wet/dysplazja.html

Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cystynuria

Portal Podaj Łapę: http://www.podajlape.pl/porady/101/a/0/CYSTYNURIA-choroba-dziedziczna.php

Strona Atys:  http://atys.w.interia.pl/

Strona o hodowli psów:  http://little-star.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=110

Strona Golden Retriever  http://www.goldenretriever.pl/zdrowi_pliki/dyspla.htm

nowofundland
reproduktor

 

Informacja zgodnie z unijną dyrektywą - Ta strona do poprawnego działania potrzebuje włączonych plików cookie. Cookies to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Akceptuję cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information